תודה תמונות

תודה על הגשת תמונה לתחרות WOW! IMAGING
הזוכים יוכרזו בכנס השנתי של האיגוד