The 12th Annual Congress of the Israeli Ophthalmological Society (IOS)

הכנס השנתי ה-12

של איגוד רופאי העיניים בישראל

4-5 ביוני 2024
| מלון דויד אינטרקונטיננטל, ת״א

נושאי תקצירים

הנושאים להגשת התקצירים הם:
 1. Rapid Fire
 2. Retina
 3. Cornea
 4. Refraction
 5. Glaucoma
 6. Ocular Oncology
 7. Uveitis
 8. Pediatric
 9. Cataract
 10. Oculoplastics
 11. Neuro-ophthalmology

בכנס השנה אנו מציגים ססיות חדשות: RAPID FIRE"מה את/ה היית עושה" ו-"שני צידי המטבע".

  Rapid Fire בססיה זו יוצגו מקרים מעניינים בקיצור ובמהירות.  אנא שילחו את המקרה המרתק ביותר שבו טיפלתם.  הססיה תכלול הצגת מקרים מכל התחומים ברפואת עיניים. לכל מקרה יוקצו שלוש דקות להצגה ודקה נוספת לדיון קצר.